Oseben pristop,hitre in učinkovite rešitveza čiste račune vašega podjetja.

RAČUNOVODSKE STORITVE

V okviru računovodskih storitev svojim strankam nudimo:

 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje knjige DDV
 • Analitična evidenca saldakontov
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Davčne evidence
 • Vpogledi v davčno kartico zavezanca
 • Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • Obračun plač
 • Obračun socialnih prispevkov za zavezanca
 • Obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev
 • Knjiženje maloprodaje
 • Vodenje blagajne
 • Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih
 • Izdelava zaključnega računa
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije
 • Vodenje plačilnega prometa
 • Obračun zamudnih obresti
 • Priprava opominov
 • Prijava delavcev v zavarovanje
 • Prijava v sistem DDV
 • Izdajamo e-račune za proračunske uporabnike
 • Pomoč pri vložitvi sodne izvršbe
 • Ponujamo pomoč pri vzpostavitvi davčne blagajne: Interni akt o izvajanju potrjevanje računov, prevzem namenskega digitalnega potrdila, popis poslovnih prostorov, potrditev vezane knjige računov in njihovo vnašanje v Fursovo Mini blagajno.
 • Oddaja vlog za pridobitev licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu
 • Pridobitev delovnega dovoljenja za tujce
 • Urejanje vse potrebne dokumentacije in vlog za zaposlitev tujca
 • Poročanje Intrastat

Prav tako je možno vodenje E računovodstva. Oseben pristop, hitre in učinkovite rešitve za čiste račune vašega podjetja. Za vsako organizacijo je pomembna gospodarska in finančna uspešnost in mi poskrbimo, da vaše poslovanje poteka nemoteno in kakovostno. Celovite računovodske storitve ponujamo na sedežu podjetja ali na daljavo.